impresszum és adatkezelési tájékoztató
Cégünk az Ön adatait a GDPR alapelveinek megfelelően kezeli, azaz:

Kapcsolattartás:
Cégünket e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

Számlák:
Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

Adattovábbítás:
A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk.

GDPR jogok:
Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:
Név
Szabó Levente
Cím
7634 Pécs, Új fasor 33/A
Telefon+3620/405-5474
E-Mail:
foto@szabolevente.com
Adószám69734670-1-22
Számlaszám11773315-00827427-00000000
webtárhely szolgáltató:
Adobe Systems Software Ireland Ltd 
4-6 Riverwalk
Citywest Business Park
Dublin 24

Ireland​​​​​​​

             

Panasztétel
Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu